YES! WE HAVE SHIPPING

Nicole Benisti Garnier Blackwhite

  • ₪ 12,990
Shipping calculated at checkout.
Size

מעטפת-100%פוליאסטר

פרווה-100%שרלינג טלה

מילוי-90%פוך אווז 10%נוצות אווז

ניקוי יבש בלבד